Giáo Sư Đặng Kim Chi

Tuyển Tập Giáo Sư Đặng Kim Chi - GLAC

Vài nét về GSGL Đặng Kim Chi - GLAC
GL Thế Giới tiễn đưa Cô Kim Chi về quê Mẹ VN trong Lễ Thất Tuần - GLAC phối hợp
Tưởng niệm Lễ Giổ 5 năm Cố GS Đặng Kim Chi - Thanh Vân tường thuật