Quê Hương Thao Thức

Hôm nay cho tôi được oán trách thế hệ cha chú một lần - Từ Anh Tú
Nhân tai - Nguyễn thị Oanh
Tâm thư của SV Nhật gởi thế hệ trẻ VN và Thư hồi âm của Thanh niên miền Bắc VN
Hành Trình tìm Tự Do - Cư dân Canada
Dạy Lịch Sử VN bằng thông tin đa chiều - Thiên Hà