Tâm Tình GL

Trường Áo Tím Gia Long - Nguyên Thứ Trưởng BGD VNCH - GSTS Nguyễn Thanh Liêm
Kỷ niệm với chị Đặng Kim Chi - GSGL Đỗ Như Tuyết