Thơ

Cây Dương Cầm - GSGL Nguyễn Nữ Trinh
La vie est la vie - Lời cầu nguyện của Mẹ Térésa
Hoa Phượng Đỏ sân trường...và...Áo trằng - GL Bạch Vân
Đố vui Lịch Sử - LS Đào Hữu Xương (thơ hỏi) - GS Nguyễn Xuân Vinh (thơ đáp)