Tin Buồn

18.12.2016 Cụ Bà Nguyễn Đức Cẩm, thân mẫu Cựu GSGL Nguyễn Thị Kim Oanh dạy Âm Nhạc
19.01.2014 GL Võ thi Xuân Hoa - Cựu Hội Trưởng GL Hải Ngoại nk 2004-2006
18.01.2015 Thầy Nguyễn văn Nhàn, phu quân của GSGL Nguyễn thị Như Mai dạy Âm Nhạc
18.05.2016 GSGL Nguyễn thị Sáng dạy môn Toán