Tin Vui

4. Chúc mừng Noël và Năm mới 2017 - Chúc Mừng Tết Đinh Dậu
3. CHÚC MỪNG NOEL VÀ NĂM MỚI 2016
2. CHÚC MỪNG NOEL VÀ NĂM MỚI 2015
1. GLAC CHÚC MỪNG GLMĐHK ĐHGL THẾ GIỚI KỲ VII TẠI DC