Văn

Nhớ Hoa Mai Vàng Việt Nam - GSGL Tôn Thất Thiện
Tưởng Nhớ - GSGL Huỳnh thị Hoa
Tiếng hát GL Họa Mi - GL Ngọc Bích
Bụi Phấn Thôi Bay - GSGL Trịnh Thị Minh (trích MTGLNH)
Nhớ Hoa Mai Vàng Việt Nam - GSGL Tôn Thất Thiện
Thư tình viết muộn - Cụ Nguyễn văn Tuyết, thân phụ GL Thu Hà
Sóng ngọt - GL Lê Khánh Thọ
Mấy Lời Bộc Bạch - GSGL và GS Hải Ngoại
Sao Trên Trời - GSGL Tiến sĩ Lê Đức Phúc
Nghệ Sĩ Gia Long Lệ Ba Diễn Kiều - GL Bèo Trôi
Chính Danh Gia Long - GL Cánh Mai Vàng